Gennem længere tid har en af vores elever grundet sygdom, modtaget fjernundervisning ved hjælp af en robot, som han styrer hjemmefra.

Normalt ville hjemmeundervisning foregå ved at skolen sendte en lærer hjem til Yusuf nogle timer hver uge, for at han stadig kunne følge med i den undervisning, der foregår i klassen.

Men for Yusuf har det været helt centralt, at han stadig kunne bevare det sociale, som han har med sine klassekammerater.

Derfor har vi taget utraditionelle metoder i brug, og istedet ladet Yusuf følge undervisningen i klassen ved hjælp af en robot, Beam, som han styrer der hjemmefra.

Hver dag logger Yusuf på robotten ved hjælp af sin PC, og kan dermed styre robotten rundt på skolen, mens han kan både se og høre hvad der foregår på skolen. Ligeledes kan eleverne på skolen se og høre Yusuf, så længe han sidder foran skærmen derhjemme.

På denne måde har Yusuf stadig sin “gang” på skolen, til stor glæde for ham selv og hans klassekammerater.

Beam er en såkaldt Telepresence robot, som giver helt nye muligheder for undervisning af børn, som lider af skolevægring, angst, eller som af andre årsager ikke lige kan overskue at komme i skole.

På vores skole ser vi et kæmpe potentiale i denne nye teknologi, og vi gør meget ud af at tilpasse teknologien til det enkelte barns vanskeligheder, således at brugen bliver sat ind i en pædagogisk ramme, som medfører at eleven på sigt kommer tilbage i klassen. Yusuf har nu brugt robotten i halvandet år, og i den tid er det lykkedes os at skabe muligheder for både at Yusuf og robotten kan komme med på tur ud af huset, men også at han ved hjælp af et online dokument, kan sidde og skrive på sin computer derhjemme, hvorefter at kammeraterne i klassen straks kan se hvad han har skrevet.