Gennem de sidste år har vi på skolen haft et særligt fokus på indkøb af blandt andet robotter, droner og andre fremtidsteknologier, som vi i løbet af de næste skoleår prioriterer at få integreret i undervisningen på tværs af skolens klasser og spor.

Programmering og robotteknologi fylder stadig mere og mere i medierne, og derfor er det nu også kommet på dagsordenen i den danske folkeskole.
På Skolen ved Nordens Plads hilser vi denne udvikling velkommen, da vi mener at det er nødvendigt for vores elever at mestre programmeringens kunst, da dette vil være en af kernekompetencerne på fremtidens arbejdsmarked.
Samtidig er kodning og programmering også en sjov og anderledes måde at lære matematik og problemløsning på, og vores erfaringer viser allerede fra forskellige pilotprojekter, at mange af skolens elever har særlige evner inden for denne disciplin.
I efteråret 2015 sendte skolen 2 medarbejdere på studietur til San Francisco, hvor fokus var på brug af robotteknologi i uddannelsessystemet, ligesom de var inviteret til at deltage på Robobusiness, som er verdens største robotkonference, med deltagere fra hele verden.
Turen var yderst udbytterig, og det er på baggrund af denne tur, at skolen nu har investeret i forskellige robotteknologier.
Groft sagt kan man opdele vores teknologier i 3 hovedområder;
Telepresence robotter, Humanoide robotter og programmering
Vores telepresence robot er en slags ”skype” på hjul, altså en robot man kan logge på og styre, fra en hvilken som helst computer. Robotten giver vores elever, der har svært ved at deltage i undervisningen, mulighed for at være med, ved at logge på robotten derhjemme. Dette bevirker at overgangen fra at være hjemme til at komme i skole, bliver mere overkommelig for den enkelte elev.
Vores humanoide robot, som hedder Zeno, bruger vi til social træning med eleverne. Eleverne bliver fascineret og motiveret af robottens tilstedeværelse, og giver os en mulighed for at tilrettelægge en undervisning med højt fagligt indhold, som omhandler det fælles tredje, nemlig robotten.
Inden for programmering, har vi på skolen mange forskellige teknologier til rådighed. Dette er bevidst, da vi ønsker at eleverne skal arbejde med programmering hele vejen gennem deres skoleforløb.
I de mindste klasser arbejder vi med konkret programmering og robotterne Blue bots, Dash n Dot og Sphero. På mellemtrinnet arbejder vi med droner og Lego Mindstorm, hvor det i udskolingen er programmering af små spil og gadgets. Alt sammen så eleverne får den bedste ballast i forhold til programmeringens kunst.
Vi har netop fået lagt sidste hånd på en læseplan for faget programmering, således at det nu er håndgribeligt for den enkelte lærer/pædagog at integrere programmering i den daglige undervisning.

Se mere om Skolen ved Nordens Plads robotprojekt i nedenstående video lavet af 3 studerende fra journalisthøjskolen