Faktuelle oplysninger

Slide background

På skolen ved Nordens Plads er der pr. 1.6.2017 indskrevet 196 elever. 144 drenge og 52 piger.

Den gennemsnitlige klassekvotient er 8,5 elev, men i de fleste klasser er der mellem 6-8 elever.

På Skolen ved Nordens Plads er det sådan at vi har 1 computer til hver enkel elev. Dog vil der være få undtagelser, der hvor vi har vurderet at eleven er bedre tjent med eksempelvis en iPad eller andet udstyr.

Vores PCer bliver løbende udskiftes som en del af Frederiksberg Kommunes IT strategi.

På skolen er der pr. 1.6.2017 ansat 58 lærere og 48 pædagoger.

Derudover har vi en bred stab af medhjælpere, psykologer og andet fagpersonale tilknyttet skolen.

© Skolen ved Nordens Plads - Sofus Francks Vænge 32 - 2000 Frederiksberg - +45 38 21 10 00 - skolenvednordensplads@frederiksberg.dk - ean: 5798009172013