732348be-6620-49ce-a8f8-c6ed82383664-originalDen 9. maj 2017 blev vinderne af Politikens undervisningspris fundet ved et stort arrangement i Politikens hus. Pæd. it vejleder Morten Jacobsen og pædagog Francis Nørgaard løb med særprisen for deres banebrydende brug af robotteknologi på Skolen ved Nordens Plads

 

De to vandt dels prisen på baggrund af deres arbejde med skolens telepresencerobot, som gør at 12 årige Yusuf kan være med hver dag i skolen, selvom han er for syg til fysisk at være til sted. Derudover blev der også lagt vægt på deres arbejde med robotten Zeno, som bliver brugt til socialtræning med børnene. Som begrundelse for at de skulle vinde prisen, lagde dommerpanelet vægt på følgende:

“Francis og Morten ser muligheder frem for begrænsninger, også i de tilfælde hvor det er ekstra svært. De insisterer på, at pædagogikken skal komme før teknikken, og teknikken skal kun bruges, så det giver mening og muligheder for den enkelte elev. Kva deres forskellige uddannelse, så kombinerer de på smukkeste vis deres didaktiske og pædagogiske viden.

De to udvikler konstant på undervisningen, og bruger meget tid på afprøvning og justering, således at de opnår det bedst mulige resultatet, således at elevernes læringsudbytte bliver størst”

Politikens undervsiningspris bliver hvert år givet til lærere, der på den ene eller anden måde har skilt sig positivt ud og gjort en særlig indsats for deres elever. Alle kan indstille en lærer de kender, og i år var hele 2400 lærere rundt omkring i landet indstillet. Ud af de mange indstillinger, udvalgte dommerpanelet 15 som blev nomineret til prisen, og heraf var de altså nogle af dem, som vandt en pris.

Med prisen følger udover anerkendelsen en check på 25.000 kr, hvor nogle af pengene skal bruges til uddannelse, som vinderen vælger.

Francis og Morten har besluttet at bruge pengene på en studietur til USA, således at de kan videreudvikle på deres brug af robotteknologi, så det kommer endnu flere børn på Skolen ved Nordens Plads til gavn.

SE MERE OM NOMINERINGEN HER:

 

 

Gennem de sidste år har vi på skolen haft et særligt fokus på indkøb af blandt andet robotter, droner og andre fremtidsteknologier, som vi i løbet af de næste skoleår prioriterer at få integreret i undervisningen på tværs af skolens klasser og spor.

Programmering og robotteknologi fylder stadig mere og mere i medierne, og derfor er det nu også kommet på dagsordenen i den danske folkeskole.
På Skolen ved Nordens Plads hilser vi denne udvikling velkommen, da vi mener at det er nødvendigt for vores elever at mestre programmeringens kunst, da dette vil være en af kernekompetencerne på fremtidens arbejdsmarked.
Samtidig er kodning og programmering også en sjov og anderledes måde at lære matematik og problemløsning på, og vores erfaringer viser allerede fra forskellige pilotprojekter, at mange af skolens elever har særlige evner inden for denne disciplin.
I efteråret 2015 sendte skolen 2 medarbejdere på studietur til San Francisco, hvor fokus var på brug af robotteknologi i uddannelsessystemet, ligesom de var inviteret til at deltage på Robobusiness, som er verdens største robotkonference, med deltagere fra hele verden.
Turen var yderst udbytterig, og det er på baggrund af denne tur, at skolen nu har investeret i forskellige robotteknologier.
Groft sagt kan man opdele vores teknologier i 3 hovedområder;
Telepresence robotter, Humanoide robotter og programmering
Vores telepresence robot er en slags ”skype” på hjul, altså en robot man kan logge på og styre, fra en hvilken som helst computer. Robotten giver vores elever, der har svært ved at deltage i undervisningen, mulighed for at være med, ved at logge på robotten derhjemme. Dette bevirker at overgangen fra at være hjemme til at komme i skole, bliver mere overkommelig for den enkelte elev.
Vores humanoide robot, som hedder Zeno, bruger vi til social træning med eleverne. Eleverne bliver fascineret og motiveret af robottens tilstedeværelse, og giver os en mulighed for at tilrettelægge en undervisning med højt fagligt indhold, som omhandler det fælles tredje, nemlig robotten.
Inden for programmering, har vi på skolen mange forskellige teknologier til rådighed. Dette er bevidst, da vi ønsker at eleverne skal arbejde med programmering hele vejen gennem deres skoleforløb.
I de mindste klasser arbejder vi med konkret programmering og robotterne Blue bots, Dash n Dot og Sphero. På mellemtrinnet arbejder vi med droner og Lego Mindstorm, hvor det i udskolingen er programmering af små spil og gadgets. Alt sammen så eleverne får den bedste ballast i forhold til programmeringens kunst.
Vi har netop fået lagt sidste hånd på en læseplan for faget programmering, således at det nu er håndgribeligt for den enkelte lærer/pædagog at integrere programmering i den daglige undervisning.

Se mere om Skolen ved Nordens Plads robotprojekt i nedenstående video lavet af 3 studerende fra journalisthøjskolen