Slide background
Slide background
Slide background

Velkommen til Skolen ved Nordens Plads

Yusuf modtager undervisning ved hjælp af robotten Beam

Gennem længere tid har en af vores elever grundet sygdom, modtaget fjernundervisning.

Normalt ville dette foregå ved at skolen sendte en lærer hjem til Yusuf nogle timer hver uge, for at han stadig kunne følge med i den undervisning, der foregår i klassen.

Men for Yusuf har det været helt centralt, at han stadig kunne bevare det sociale, som han har med sine klassekammerater.

Derfor har vi taget utraditionelle metoder i brug, og istedet ladet Yusuf følge undervisningen i klassen ved hjælp af en robot, Beam, som han styrer der hjemmefra.

Hver dag logger Yusuf på robotten ved hjælp af sin PC, og kan dermed styre robotten rundt på skolen, mens han kan både se og høre hvad der foregår på skolen. Ligeledes kan eleverne på skolen se og høre Yusuf, så længe han sidder foran skærmen derhjemme.

På denne måde har Yusuf stadig sin “gang” på skolen, til stor glæde for ham selv og hans klassekammerater.

Beam er en såkaldt Telepresence robot, som giver helt nye muligheder for undervisning af børn, som lider af skolevægring, angst, eller som af andre årsager ikke lige kan overskue at komme i skole.

På vores skole ser vi et kæmpe potentiale i denne nye teknologi, og vi gør meget ud af at tilpasse teknologien til det enkelte barns vanskeligheder, således at brugen bliver sat ind i en pædagogisk ramme, som medfører at eleven på sigt kommer tilbage i klassen.

Se mere om Beam her:

Artikel fra magasinet Danske kommuner:

Robotten Zeno indtager de danske medier


I forbindelse med vores satsning indenfor Robotteknologi, som også er beskrevet længere nede, er vi blevet kontaktet af forskellige danske medier.

Blandt andet har vores sociale robot Zeno været en tur forbi Go’morgen Danmark studiet i Tivoli, og på forsiden af Berlingske.

Se videoen her og klik på linket nederst for at læse artiklen


Børn sig hej til Zeno – den nye klasselærer er en robot
Bragt i Berlingske, juli 2016

Fremtidens teknologier indtager skolens klasselokalerGennem det sidste år har vi på skolen haft et særligt fokus på indkøb af blandt andet robotter, droner og andre fremtidsteknologier, som vi i løbet af næste skoleår prioriterer at få integreret i undervisningen på tværs af skolens klasser og spor.

Programmering og robotteknologi fylder stadig mere og mere i medierne, og derfor er det nu også kommet på dagsordenen i den danske folkeskole.

På Skolen ved Nordens Plads hilser vi denne udvikling velkommen, da vi mener at det er nødvendigt for vores elever at mestre programmeringens kunst, da dette vil være en af kernekompetencerne på fremtidens arbejdsmarked.

Samtidig er kodning og programmering også en sjov og anderledes måde at lære matematik og problemløsning på, og vores erfaringer viser allerede fra forskellige pilotprojekter, at mange af skolens elever har særlige evner inden for denne disciplin.

I efteråret 2015 sendte skolen 2 medarbejdere på studietur til San Francisco, hvor fokus var på brug af robotteknologi i uddannelsessystemet, ligesom de var inviteret til at deltage på Robobusiness, som er verdens største robotkonference, med deltagere fra hele verden.

Turen var yderst udbytterig, og det er på baggrund af denne tur, at skolen nu har investeret i forskellige robotteknologier.

Groft sagt kan man opdele vores teknologier i 3 hovedområder;

Telepresence robotter, Humanoide robotter og programmering.

Vores telepresence robot er en slags ”skype” på hjul, altså en robot man kan logge på og styre, fra en hvilken som helst computer. Robotten giver vores elever, der har svært ved at deltage i undervisningen, mulighed for at være med, ved at logge på robotten derhjemme. Dette bevirker at overgangen fra at være hjemme til at komme i skole, bliver mere overkommelig for den enkelte elev.

Vores humanoide robot, som hedder Zeno, bruger vi til social træning med eleverne. Eleverne bliver fascineret og motiveret af robottens tilstedeværelse, og giver os en mulighed for at tilrettelægge en undervisning med højt fagligt indhold, som omhandler det fælles tredje, nemlig robotten.

Inden for programmering, har vi på skolen mange forskellige teknologier til rådighed. Dette er bevidst, da vi ønsker at eleverne skal arbejde med programmering hele vejen gennem deres skoleforløb.

I de mindste klasser arbejder vi med konkret programmering og robotterne Blue bots, Dash n Dot og Sphero. På mellemtrinnet arbejder vi med droner og Lego Mindstorm, hvor det i udskolingen er programmering af små spil og gadgets. Alt sammen så eleverne får den bedste ballast i forhold til programmeringens kunst.

Vi er netop i gang med at lægge sidste hånd på en læseplan for faget programmering, således at det bliver håndgribeligt for den enkelte lærer/pædagog at integrere programmering i den daglige undervisning.

Se nedenstående video for mere info omkring robotteknologier på Skolen ved Nordens Plads

© Skolen ved Nordens Plads - Sofus Francks Vænge 32 - 2000 Frederiksberg - +45 38 21 10 00 - skolenvednordensplads@frederiksberg.dk - ean: 5798009172013